Więcej! Wzrost płacy minimalnej od 1 lipca 2023!

Zebra Rachunkowa 03.07.2023

Poza podatkami czasem rosną też płace. Płaca minimalna, zwana potocznie najniższą krajową, to najniższa kwota, którą pracodawca może wypłacić pracownikowi podejmującemu zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy. Co to oznacza? Że pod uwagę bierzemy umowę o pracę, a nie, np. umowę zlecenie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa zmienią się na wyższe. Ze względu na prognozowany poziom inflacji powyżej 5% na rok 2023, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nakłada obowiązek dwukrotnego wzrostu płacy minimalnej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Ile wyniesie płaca minimalna?
Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto (wcześniej 3490 zł). Co daje nam w wartości netto: 2 783,86 zł za pracę na cały etat. Jak podaje Ministerstwo Finansów lipcową podwyżkę odczują trzy miliony pracujących Polaków i Polek. Pensje wzrosną wszystkim tym, którzy dziś otrzymują wynagrodzenie poniżej 3600 zł brutto.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa?
Minimalna stawka godzinowa dla umowy o pracę to kwota minimalnego wynagrodzenia podzielona przez liczbę godzin, które pracownik jest w stanie przepracować w ramach pełnego etatu w każdym miesiącu. Oznacza to, że jej wartość może się różnić w poszczególnych miesiącach. Według nowej stawki godzinowej kwoty brutto na następne półrocze będą wyglądać następująco:

lipiec: 3600 zł / 168 h = 21,43 zł
sierpień: 3600 zł / 176 h = 20,45 zł
wrzesień: 3600 zł / 168 h = 21,43 zł
październik: 3600 zł / 176 h = 20,45 zł
listopad: 3600 zł / 160 h = 22,50 zł
grudzień: 3600 zł / 152 h = 23,68 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosiła do tej pory 22,80 zł brutto za godzinę, zaś od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 23,50 zł.

Wzrost płacy minimalnej, wzrost kar dla podatników
Wzrost stawki minimalnej to system naczyń połączonych: od niego zależy także wysokość kar dla podatników, a te z każdym wzrostem stają się surowsze. Wysokość grzywny jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Podstawa kary wynosi 1/10 pensji minimalnej. Od 1 lipca zakres grzywny za wykroczenie będzie mieścić się w przedziale: 360 zł–72 000 zł. Skąd takie wartości? Z kodeksu karno-skarbowego, który mówi o tym, że maksymalna stawka to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia.