fbpx

Twoja księgowość
czarno na białym

Projekt UE

Biznes Butik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Rozwój działalności Biznes Butik sp. z o.o. sp.k. poprzez zakup i wdrożenie platformy do prowadzenia zdalnego biura rachunkowego w celu umożliwienia pracy zdalnej oraz zwiększenia konkurencyjności firmy doradczej dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.”
Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, poprzez dywersyfikację oferty oraz wzrost innowacyjności jednostki związany z uruchomienie platformy internetowej do samodzielnej księgowości oraz biura rachunkowego online. Realizacja głównego celu projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie łódzkim, a także stanowi wsparcie dla przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Osiągnięcie celu bezpośredniego inwestycji będzie możliwe poprzez wykonanie działań określonych w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie, realizację założonych wskaźników produktu i rezultatu, a także wykonanie celów pośrednich.

 

Zakres rzeczowy
projektu obejmuje

  • Zakup środków trwałych
  • Zakup usług marketingowych
  • Wynagrodzenia projektowe
  • Zakup systemów informatycznych – WNiP
  • Zakup oprogramowania antywirusowego i audyt bepieczeństwa WNiP

Całkowita wartość projektu: 1 126 666,60 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 978 220,00 PLN
Dofinansowanie: 825 367,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej