Formy opodatkowania na JDG – którą wybrać?

Zebra Rachunkowa 12.09.2023

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – tak napisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Le Roya i trudno się z nim nie zgodzić. Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to poza podjęciem 100 różnych decyzji również decyzja o tym, jak chcesz się rozliczać i którą formę podatkową wybrać. Pamiętaj, że możesz ją zmienić raz w roku. Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej – jeśli nie wybierzesz innej formy, to właśnie ona zostanie wybrana ogórnie.

Obecnie mamy trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:
– na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
– według stawki liniowej (19%)
– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa
Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych. Wyboru tej formy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. To opodatkowanie uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej, internetowej, na dziecko czy dla wspierających sport, kulturę i edukację. Aktualne przepisy przewidują dwie stawki podatkowe: 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł oraz 32% dla kwoty wyższej niż 120 000 zł. Korzystając z takiego opodatkowania, możesz odliczyć od przychodu poniesione koszty podatkowe, nie możesz jednak odliczyć składki zdrowotnej. Masz prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów. Możesz skorzystać z kredytu podatkowego.

Podatek liniowy
Podatek liniowy oznacza, że jest jedna stawka podatku (19%) niezależna od wysokości dochodów. Nie można ich łączyć z dochodami z innych źródeł – dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane wg skali podatkowej. Rozliczając się w ten sposób, masz możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych oraz odliczenia od przychodu zapłaconej składki zdrowotnej do limitu 10 200 zł w skali roku. Pamiętaj jednak, że w tej formie opodatkowania nie ma kwoty wolnej od podatku, nie przysługuje ci także większość ulg podatkowych. Miesięczna wysokość składki zdrowotnej na podatku liniowym wynosi 4,9% dochodu.

Ryczałt
Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Z tej formy opodatkowania możesz skorzystać, jeśli twoje przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro. W 2023 roku przychody mogą zostać opodatkowane stawkami: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%. Ryczałt jest formą prostej księgowości, pamiętaj jednak, że nie masz możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów, nie skorzystasz też z ulgi na dziecko.