Employee capital plans

Zebra Rachunkowa 21.04.2023

In short, Employee Capital Plans (ECPs) are a smart way of saving some extra pension funds and securing your future. It could be considered your other pension fund. Dlaczego? Dlatego, że rynek bezlitośnie weryfikuje: emerytury Polaków i Polek z roku na rok są coraz niższe. PPK to rządowy pomysł na polepszenie tego stanu.

Dla kogo?
Pracownik w wieku od 18 do 55 lat, który pracuje na umowie o pracę, umowie zlecenie lub umowie agencyjnej, może dołączyć do PPK. Aby jednak w nich uczestniczyć, musi podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu od emerytury i renty z tytułu swojego zatrudnienia.

Czy to obowiązkowe?
Nie! Każdy pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie, po dołączeniu jego pracodawcy, ale może dobrowolnie zrezygnować z PPK. W każdym momencie można złożyć również wniosek o ponowne przystąpienie do PPK. Warto też pamiętać, że co 4 lata członkostwo będzie automatycznie odnawiane,więc konieczne będzie ponowne złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK.

Jakie są zasady?
Pracownik w ramach PPK ma do wyboru dwie opcje: odkłada co miesiąc 2% lub 4% swojej pensji. W przypadku osób, które zarabiają mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość składki może się obniżyć do 0,5%. Pracodawca dokłada od siebie minimalnie 1,5% wysokości wynagrodzenia pracownika brutto. Może też dopłacić dodatkowo 2,5% tego wynagrodzenia. Skarb Państwa daje pracownikowi wpłatę powitalną na start programu 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.

I co dalej?
Po ukończeniu 60 lat pracownik decyduje co dalej z jego rachunkiem PPK. Może odkładać środki lub je wypłacić. Środki z PPK podlegają dziedziczeniu i można je wyjąć z konta w dowolnym momencie, czyli również przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wtedy jednak zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, dopłaty państwa i 30% wpłat pracodawcy.