Działalność nierejestrowana – co, dla kogo, czy warto?

Zebra Rachunkowa 09.11.2023

Działalność nierejestrowana (NDG) to biznes na próbę. To taki trochę biznes demo, dzięki któremu można przetestować swój pomysł na usługi i zbadać rynek. Działalność nierejestrowaną może założyć każda osoba fizyczna, która w ostatnich 60 miesiącach nie prowadziła działalności nierejestrowanej lub gospodarczej.

Jak zacząć prowadzenie działalności nierejestrowanej i gdzie to zgłosić?
Prowadzenia NDG nie trzeba nigdzie zgłaszać. Dlatego właśnie nazywa się to działalnością nierejestrowaną. Nie trzeba składać wniosku o wpis do CEIDG, urzędu skarbowego, ZUS-u ani GUS-u. Nie zostanie przydzielony numer NIP ani REGON. Za początek działalności można po prostu uznać pierwszą wykonaną usługę wpisaną do ewidencji sprzedaży.

Ile można zarobić na działalności nierejestrowanej?
Na ten moment wysokość zarobków na NDG uzależniona jest od limitu przychodu i wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli do końca 2023 roku możemy zarobić maksymalnie 2700 zł.

Jakie formalności na NDG?
Chociaż prowadzenie NDG w porównaniu do działalności gospodarczej wymaga niewielu dokumentów, to musi pozostać po naszych zarobkach jakiś ślad. Jaki? Uproszczona ewidencja sprzedaży. Chociaż ustawodawca nie określił dokładnie, jak ma to wyglądać, w Internecie można znaleźć darmowe arkusze do pobrania. Co do zasady nie trzeba w ogóle prowadzić takiej dokumentacji, ale w razie kontroli, na pewno pomaga ona udokumentować nasz przychód i dzięki temu będziemy mogli spać spokojnie.

Jak się rozliczyć?
Działalność nierejestrowana wymaga rozliczenia rocznego. To oznacza, że do musimy wypełnić formularz PIT-36. Wśród źródeł przychodów znajdziemy wiersz „działalność nierejestrowana”, w której wykazuje się przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek. Tak! Musimy zapłacić podatek od NDG, chyba że suma wszystkich naszych przychodów będzie kwotą wolną od podatku (30 000 zł). NDG rozlicza się wg skali podatkowej, czyli w tym przypadku będzie to 12% dla dochodu do 120 000.

Jakie usługi są wyłączone z NDG?
Nie wszystkie usługi można świadczyć prowadząc NDG. Co jest niedozwolone? Prowadzenie biznesu wymagającego koncesji, zezwolenia, ale również usługi agroturystyczne rolników, rolnicza produkcja wina i handel wyrobami rolnymi. Takiej działalności nie mogą prowadzić też spółki czy fundacje.

Czy można wystawiać fakturę na działalności nierejestrowanej?
Tak! Na żądanie klienta możesz wystawić fakturę lub rachunek. Możesz skorzystać do tego z darmowych programów księgowych.

Działalność nierejestrowana a koszty uzyskania przychodu
Jeśli prowadzisz NDG, możesz odliczyć wydatki poniesione dla celów działalności. Między innymi dlatego warto prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zbierając faktury kosztów, które mogą być przydatne w rozliczeniu na koniec roku.

Co po przekroczeniu limitu?
Po przekroczeniu limitu przychodu, musisz założyć działalność gospodarczą. Jak to zrobić? Złożyć wniosek o wpis do CEIDG-1. Można to zrobić on-line. Mamy na to 7 dni od momentu przekroczenia limitu.